Prezentare

logoÎncă de la înființare, centrul nostru a dobândit statutul de Centru de instruire și testare ECDL, calitate în care pe lângă promovarea cursurilor în sine, a contribuit la înființarea rețelei de centre existente acum pe plan regional (Constanta și Tulcea). Dispozițiile legale apărute în timp, au creat premisele promovării acestei certificări atât către angajații din administrația publică, cât și pentru elevi, prin echivalarea acestei certificări cu proba de competente digitale la examenul de Bacalaureat. Oferta noastră educațională cuprinde pe lângă certificările de bază și pe cele de nivel avansat (specialist).


În calitate de centru de formare profesională s-au derulat 7 programe de instruire care vizează inițierea, perfecționarea sau specializarea în următoarele meserii:

Operator calculator electronic și rețele (cod COR 351101)
Curs de perfecționare cu o durată totală de 54 de ore (teorie și practică) în care cursanții dobândesc cunoștințele de bază necesare în tehnologia informației. Programa de pregătire urmărește elementele principale ale standardului ocupațional în vigoare.

Operator introducere, validare și prelucrare date (cod COR 413201)
Curs de perfecționare cu o durată totală de 60 ore (teorie și practică) . Cursanții trebuie să aibă un nivel minim de studii echivalent a 12 clase. Competențele dobândite la finalul cursului acoperă următoarele arii de cunoaștere: utilizarea echipamentelor periferice, gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor, introducerea și validarea datelor, prelucrarea datelor și transpunerea datelor pe suport.

Administrator rețele calculatoare (cod COR 252301)
Curs de perfecționare cu o durată totală de 102 ore (teorie și practică) Se adresează persoanelor cu studii superioare care doresc să se familiarizeze cu lucrul și administrarea unei rețele de calculatoare.

Designer de pagini web (cod COR 216613)
Curs de perfecționare acreditat cu 52 ore (teorie și practică) la care pregătirea generală minimă pentru înscriere este de 12 clase. Competențele profesionale dobândite la final acoperă următoarele cerințe: analiza scopului paginii web, proiectarea structurii site-ului, procesarea imaginilor, crearea de animații și flash-uri, realizarea site-ului și testarea lui,publicarea și întreținerea site-ului .

Comunicare în limba Engleză – nivel începător
Finalizat cu certificat de absolvire, acest curs are o durată de 50 de ore. La finalul lui, absolvenții vor fi capabili să  distingă auditiv transcrierea fonetică și regulile de pronunție cu ajutorul selectării indicilor și traducerii, să descrie oral și în scris evenimente, obiecte, persoane, să folosească toate formulele de adresare, de salut în cadrul unui interviu , să ceară și să dea informații cu caracter general în limba engleză.

Vânzător (cod COR 522101)
Este un program de inițiere, în care pe parcursul a 60 de ore, cursanții vor fi capabili să întocmească documentele specifice activității de vânzare, să prezinte produsele și serviciile aferente vânzării, să verifice stocurile cu vânzările, să comunice cât mai eficient cu clienții , să realizeze efectiv vânzarea și încasarea ei și să deprindă noțiunile fundamentale de igienă.

Fotograf (cod COR 343101)
Este un curs de perfecționare care se desfășoară pe durata a 59 de ore. Competențele dobândite la final de către absolvenți, acoperă următoarele domenii: culegerea datelor necesare efectuării lucrărilor fotografice pregătirea locului de fotografiere, utilizarea aparaturii fotografice convenționale și digitale, realizarea fotografiilor, realizarea imaginilor la scară mare, fotografie documentară și tehnică, prelucrarea și finisarea imaginilor în laborator.

În cadrul certificărilor cu recunoaștere națională (ANC), am avut solicitări din cele mai diverse categorii sociale: șomeri, angajați din mediul rural și urban sau persoane care au dorit să se specializeze în meserii noi cum ar cea de fotograf sau vânzător, mare parte din ei beneficiind și de oportunitățile oferite de accesarea fondurilor europene.
Calitatea instruirii se completează armonios cu profesionalismul lectorilor și condițiile de studiu. Având statutul de formator în lucrul cu adulții, trainerii centrului sunt certificați și international. Confortul ambiental de studiu este asigurat printr-o sală de instruire dotată la cele mai performante standarde europene, căreia i s-a adăugat de curând un studio foto.


Scrie-ne