Minitab

Introducere în MINITAB

Durata Cod            Preț fără TVA    Tip
3 zile     R-Q-MTB  490 EUR             Sală

Din cuprinsul cursului

 • Introducere în MINITAB. Generalitati despre MINITAB. Interfața și navigarea în program. Tipuri de date, importul datelor și manipularea lor. Formatul coloanelor. Utilizarea calculatorului. Calcule și atribuirea de formule. Statistici de bază: Graphical Summary. Actualizarea și personalizarea graficelor. Salvarea graficelor. Salvarea proiectelor.
 • Grafice de bază. Bar Chart. Pie Chart. Histogram. Dotplot. Individual Value Plot. Boxplot. Time Series Plot. C. Utilizarea statisticii pentru analiza datelor. Statistica descriptivă (teorie și aplicații practice). Statistica inferențială (teorie și aplicații practice). Distribuția normală – concepte de bază. Probabilități.
 • Testarea ipotezelor și intervale de confidență. Ipoteza nulă și ipoteza alternativă (H0 și H1). Alpha. P-value. Erorile de tip I și II. 1-Sample t-Test. 2 Variances Test. 2-Sample t-Test. Paired t-Test. 1 Proportion Test. 2 Proportions Test. Chi-Square Test.
 • Grafice de control. Statistical Process Control. Pattern-uri în graficele de control. Grafice de control – date continue. R Charts. S Charts. X Charts. X-R Charts. MR Charts. I Charts. Grafice de control – date-atribut. NP and P Charts. C and U Charts.
 • Capabilitatea proceselor. Limite de specificație. Limite de control. Indici de capabilitate. Normality Test. Verificarea capabilității proceselor (în cazul distribuției normale). Transformări și distribuții alternative. Box-Cox Transformation. Johnson Transformation. Weibull/Exponential/Gamma Distribution. Verificarea capabilității proceselor (pentru distribuții care nu sunt normale).
 • Analiza sistemelor de măsură. Concepte fundamentale. Acuratețe și precizie. Repetabilitate și reproductibilitate. Gage R&R Studies. Gage Run Chart.
 • Minitab Assistant. Noțiuni de bază. Measurement System Analysis (MSA) – exemplu cu metoda clasică și metoda cu asistentul Minitab. Capability Analysis – exemplu cu metoda clasică și metoda cu asistentul Minitab.

Facilități

 • exemplificări în direct a facilităților programelor prezentate;
 • masă de prânz;
 • acces la calculator per cursant;
 • Diplomă de absolvire ITtraining.


Scrie-ne

Scrie-ne
Prin utilizarea acestui formular, ne oferi în mod voluntar date personale (nume, prenume, telefon, vârstă, adresă IP). Vom utiliza aceste date pentru a-ți răspunde la întrebări sau pentru a comunica în vederea înscrierii la cursurile și/sau examenele organizate de noi. Nu transferăm către terți datele colectate prin acest formular. Vom păstra aceste date doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor de mai sus.