Module

Profilul ECDL

 Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.

Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerințele personale, de studiu sau profesionale ale candidatului.

Profilul ECDL nu expiră și poate fi dezvoltat continuu, pe întreg parcursul vieții.

 Candidatul își poate dezvolta permanent Profilul ECDL, obținând noi certificări ECDL.

Module ECDL


Scrie-ne

Scrie-ne
Prin utilizarea acestui formular, ne oferi în mod voluntar date personale (nume, prenume, telefon, vârstă, adresă IP). Vom utiliza aceste date pentru a-ți răspunde la întrebări sau pentru a comunica în vederea înscrierii la cursurile și/sau examenele organizate de noi. Nu transferăm către terți datele colectate prin acest formular. Vom păstra aceste date doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor de mai sus.