Certificări

Scheme de certificare ECDL

ECDL PROFIL

Pentru a ține pasul atât cu cererea proprie candidatului de a se certifica pe competențe și arii de cunoștințe specifice, cât și cu schimbarea generală în ceea ce privește modalitatea în care acum sunt dobândite aptitudini și competențe de-a lungul întregii vieți, a fost creată Certificarea ECDL PROFIL.

 ECDL PROFIL reprezintă un modul sau o grupare specifică de module, combinate în acord cu nevoile individuale. În cadrul fiecărui ECDL PROFIL, fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare de sine stătătoare.

Permisul ECDL PROFIL se poate obține în urma promovării oricărui modul sau a mai multor module ECDL combinate în funcție de profilul de certificare necesar candidatului.

 ECDL START este o certificare constituită din 4 module separate, ce acoperă competențele și ariile de cunoaștere IT cheie: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

ECDL STANDARD este certificarea căreia ii corespund 7 module ECDL și care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiționale la alegere, astfel încât să se dezvolte și să se certifice competența digitală.

Cele 3 module adiționale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Intermediar:

Prezentări, Baze de date, IT Security, Web Editing, Image Editing, 2D CAD, Computing, Digital Marketing, Online Collaboration.

ECDL AVANSAT oferă cunoștințele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicații specifice pe modulele: Editare de text Avansat, Calcul tabelar Avansat, Baze de date Avansat, Prezentări Avansat.

Câte un permis ECDL AVANSAT se obține după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.

ECDL EXPERT se obține prin promovarea și certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

ECDL PROFIL FIN este recomandat de Institutul Bancar Român, sub egida Asociației Române a Băncilor și Băncii Naționale a României  și a fost dezvoltat prin gruparea specifică a modulelor ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale de lucru în domeniul financiar-bancar, în două variante:

Profil ECDL FIN STANDARD: Instrumente Online, Editare text, Calcul tabelar și Prezentări.

Profil ECDL FIN PROFESIONAL: Editare text, Calcul tabelar Avansat, Prezentări și IT Security.

 Modulul ECDL 3D Printing – endorsed by ECDL Foundation – este dezvoltat de ECDL ROMANIA și se adresează tuturor persoanelor care doresc să dobândească cunoștințe de bază în domeniul tehnologiilor de imprimare 3D și să își certifice competențele de imprimare 3D la standard internațional.

Modulul se adresează de asemenea și persoanelor care lucrează în acest domeniu și care doresc să își certifice competențele de imprimare 3D existente.

ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice care, deținând acest permis, doresc să beneficieze de oportunitatea obținerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obține în urma promovării a

6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

Profilul ECDL pentru BAC

Certificările ECDL PROFIL START BAC și ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care, pe lângă dezvoltarea portofoliului personal, doresc să echivaleze proba de competențe digitale din cadrul Bacalaureatului.

Permisele ECDL PROFIL BAC au aceeași recunoaștere internațională și valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL.

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obține în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Permisul ECDL PROFIL BAC se obține în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

 Testare: online, cu afișarea rezultatelor în timp real; Aplicații: Windows 7/8/10; MS Office 2007/2010/2013/2016/ Office 365 (instalat local); Simulări: online

 Cum se echivalează proba de Competențe digitale la Bacalaureat

Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:

“utilizator avansat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL START BAC

“utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL BAC

Înscrierea ECDL

Vă puteți înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de înregistrare și achiziționând apoi o Serie unică de înscriere ECDL.

 Durata obținerii certificării ECDL

Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competență al fiecărui candidat și de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susținerii acestor examene.

Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.

Pentru pregătire, solicitați simulări ECDL către Centrul de Testare ECDL la care v-ați înscris.

Certificarea ECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.

Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro sau prin accesarea Profilului ECDL Online.

 Alegeți certificarea ECDL de care aveți nevoie și intrați în programul internațional de certificare a competențelor digitale!


Scrie-ne