ANC

Certificările ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) sunt certificări recunoscute pe plan național.

Art. 2 – extras din Ordin Ministru nr. 3066/13.01.2015

(1) Autoritatea Naţională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, este înfiinţată în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, se organizează şi funcţionează, în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 556/2011, ca instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.