ANC

Certificările ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) sunt certificări recunoscute pe plan național.

Art. 2 – extras din Ordin Ministru nr. 3066/13.01.2015

(1) Autoritatea Naţională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, este înfiinţată în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, se organizează şi funcţionează, în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 556/2011, ca instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

La finele anului 2017, Centrul de Instruire în Informatică GMB, este autorizat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii, prin Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților pentru perfecționarea adulților pe următoarele competențe:

  • Operator introducere, validare și prelucrare date
  • Designer pagini web (studii medii)
  • Comunicare în limba engleza
  • Vânzător
  • Fotograf

Diversele cursuri autorizate ANC sunt cursuri modulare, de scurtă durată, orientate către dobândirea anumitor competențe și pot fi de inițiere, specializare, perfecționare. Astfel de cursuri au ca obiective:

  • adaptarea la noi cerințe apărute la locul de muncă
  • actualizarea cunoștințelor specifice postului și locului de muncă
  • reconversia profesională și  prevenirea riscului șomajului
  • dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și tehnici noi, in domeniul respectiv de activitate.

Programele autorizate de ANC se organizează pentru ocupații din Codul Ocupațiilor din Romania, conform standardelor ocupaționale și respectând anumite rigori. De exemplu, înscrierea la un astfel de curs se poate face în anumite condiții (unele cursuri autorizate ANC sunt destinate doar absolvenților de studii superioare, venind în completarea cunoștințelor dobândite în sistemul de învățământ convențional), la examenul de absolvire se pot înscrie doar cursanții care au parcurs toată tematica; testarea finală se efectuează în prezența unei comisii desemnate de ANC.

 

 


Scrie-ne