Conferința de finalizare a proiectului „Dezvoltarea și valorificarea competențelor profesionale a resurselor umane din mediul rural” – Partener: GMB Computers SRL

Conferința de finalizare a proiectului „Dezvoltarea și valorificarea competențelor profesionale a resurselor umane din mediul rural” – Partener: GMB Computers SRL

Category : ANC , Cursuri , Proiecte

asociatia_tineri_pentru_excelenta_(5)

„Pentru perioada imediat următoare, membrii grupului ținta din cele cinci comune vor putea participa la programele de formare profesională autorizate de către beneficiar sau partener, beneficiind de facilități la plată. De asemenea, materialele informative realizate în cadrul proiectului vor fi puse, gratuit, la dispoziția membrilor grupului țintă din comunele Agigea, 23 August, Cumpăna, Costinești și Tuzla.
„În proiectul derulat în parteneriat cu Asociația Tinerilor pentru Excelență, SC GMB Computers SRL a instruit și certificat 50 de persoane inactive sau ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural. Cursurile pe care le-am oferit noi au vizat trei noi programe de formare profesională și anume: Operator introducere, prelucrare și validare date – desfășurat în comuna Costinești, Limba engleză – desfășurat în Agigea și Vânzător – desfășurat în comuna Cumpăna. Proiectul a inclus și activități care vor asigura continuarea, valorificarea și abordarea integrată a rezultatelor și după finalizarea lui, astfel încât poziția de furnizor de formare profesională a noastră se va consolida prin îmbunătățirea serviciilor, diversificarea ofertei educaționale și extinderea relațiilor cu angajatorii”, a declarat Nicoleta Boldea, director coordonator al Centrului de Instruire în Informatică al GMB Computers SRL. 12 absolvenți ai cursului de „Infirmier”, 13 absolvenți ai cursului de „Operator introducere, validare și prelucrare date”, 25 de absolvenți ai cursului de „Vânzător”, 12 absolvenți ai cursului de „Limba engleză”, trei campanii de informare. În total, 267 de persoane au participat la proiectul „Dezvoltarea și valorificarea competențelor profesionale ale resurselor umane din mediul rural”.

asociatia_tineri_pentru_excelenta_(4)

Asociația Tinerilor pentru Excelență, în calitate de beneficiar, și GMB Computers SRL, în calitate de partener, au finalizat implementarea proiectului „Dezvoltarea și valorificarea competențelor profesionale ale resurselor umane din mediul rural”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în oameni”. Acesta a fost desfășurat în perioada 01.05.2012 – 30.04.2014. În acest sens, pe data de 24 aprilie, a fost organizată conferința de încheiere a proiectului, la care au participat Dănuț Coteș, președintele Asociației Tinerilor pentru Excelență, Adriana Coteș, managerul proiectului, Nicoleta Boldea, director coordonator al Centrului de Instruire în Informatică al GMB Computers SRL, formatori, reprezentanți ai autorităților locale din cinci comune constănțene (Agigea, 23 August, Cumpăna, Costinești și Tuzla), dar și beneficiari ai proiectului. Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de persoanele inactive, de cele ocupate în agricultura de subzistenta din mediul rural și de angajați din mediul rural din comunele Agigea, 23 August, Cumpăna, Costinești și Tuzla. Valoarea elegibilă a proiectului fost de 1.419.727 lei, din care 1.195.711 reprezintă cofinanțare din Fondul Social European, 195.621,34 lei – cofinațarea din bugetul național, iar 28.394,54 lei – contribuția beneficiarului. „Obiectivul general al proiectului a constat în facilitarea accesului la ocupare în activități non-agricole al persoanelor inactive și al persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, precum și menținerea unui număr cât mai mare de persoane pe piața muncii. Pe termen lung însă, proiectul va avea ca rezultate creșterea ratei de ocupare în rândul persoanelor din mediul rural, în special din rândul tinerilor și femeilor, în activități din sectorul non-agricol, îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale persoanelor din mediul rural, dar și creșterea capacității manageriale a aplicantului”, a precizat Adriana Coteș, managerul proiectului.

asociatia_tineri_pentru_excelenta_(9)

Astfel, la data de 24 aprilie, au fost înregistrate următoarele rezultate: 21 de persoane au absolvit cursul „Lucrător pentru salubrizare”, 12 – cursul de „Infirmiera”, 12 – cursul de „Băieș”, 13 – cursul de „Operator introducere, validare și prelucrare date”, 25 – cursul de „Vânzător”, 12 – cursul de „Limba engleză”, 16 – cursul de „Competente antreprenoriale”, 12 – cursul de „Instalator tehnico-sanitar și de gaze”. Alte 230 de persoane au beneficiat de consiliere, iar 267 de informare și conștientizare. Nu în ultimul rând, cinci persoane din grupul ținta și-au deschis propria afacere. După absolvirea cursurilor, 18 persoane s-au angajat deja în câmpul muncii. „Am reușit să mă angajez ca instalator la Paris. Am fost la interviu și am dat o probă. A trebuit sa fac ceea ce am învățat la curs și am reușit”, ne-a dezvăluit unul dintre beneficiarii programului.

asociatia_tineri_pentru_excelenta_(2)

„Pentru perioada imediat următoare, membrii grupului țintă din cele cinci comune vor putea participa la programele de formare profesională autorizate de către beneficiar sau partener, beneficiind de facilităti la plată. De asemenea, materialele informative realizate în cadrul proiectului vor fi puse, gratuit, la dispoziția membrilor grupului ținta din comunele Agigea, 23 August, Cumpăna, Costinești și Tuzla.
„În proiectul derulat în parteneriat cu Asociația Tinerilor pentru Excelență, SC GMB Computers SRL a instruit și certificat 50 de persoane inactive sau ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural. Cursurile pe care le-am oferit noi au vizat trei noi programe de formare profesională și anume: Operator introducere, prelucrare și validare date – desfășurat în comuna Costinești, Limba engleză – desfășurat în Agigea și Vânzător – desfășurat în comuna Cumpăna. Proiectul a inclus și activități care vor asigura continuarea, valorificarea și abordarea integrată a rezultatelor și după finalizarea lui, astfel încât poziția de furnizor de formare profesională a noastră se va consolida prin îmbunătățirea serviciilor, diversificarea ofertei educaționale și extinderea relațiilor cu angajatorii”, a declarat Nicoleta Boldea, director coordonator al Centrului de Instruire în Informatică al GMB Computers SRL.

 


Scrie-ne