Conferinta de finalizare a proiectului „Dezvoltarea si valorificarea competentelor profesionale a resurselor umane din mediul rural” – Partener: GMB Computers SRL

asociatia_tineri_pentru_excelenta_(5)

„Pentru perioada imediat urmatoare, membrii grupului tinta din cele cinci comune vor putea participa la programele de formare profesionala autorizate de catre beneficiar sau partener, beneficiind de facilitati la plata. De asemenea, materialele informative realizate in cadrul proiectului vor fi puse, gratuit, la dispozitia membrilor grupului tinta din comunele Agigea, 23 August, Cumpana, Costinesti si Tuzla.
„În proiectul derulat in parteneriat cu Asociatia Tinerilor pentru Excelenta, SC GMB Computers SRL a instruit si certificat 50 de persoane inactive sau ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural. Cursurile pe care le-am oferit noi au vizat trei noi programe de formare profesionala si anume: Operator introducere, prelucrare si calidare date – desfasurat in comuna Costinesti, Limba engleza – desfasurat in Agigea si Vânzator – desfasurat in comuna Cumpana. Proiectul a inclus si activitati care vor asigura continuarea, valorificarea si abordarea integrata a rezultatelor si dupa finalizarea lui, astfel incât pozitia de furnizor de formare profesionala a noastra se va consolida prin imbunatatirea serviciilor, diversificarea ofertei educationale si extinderea relatiilor cu angajatorii”, a declarat Nicoleta Boldea, director coordonator al Centrului de Instruire in Informatica al GMB Computers SRL.12 absolventi ai cursului de „Infirmier”, 13 absolventi ai cursului de „Operator introducere, validare si prelucrare date”, 25 de absolventi ai cursului de „Vânzator”, 12 absolventi ai cursului de „Limba engleza”, trei campanii de informare. În total, 267 de persoane au participat la proiectul „Dezvoltarea si valorificarea competentelor profesionale ale resurselor umane din mediul rural”.

asociatia_tineri_pentru_excelenta_(4)

Asociatia Tinerilor pentru Excelenta, in calitate de beneficiar, si GMB Computers SRL, in calitate de partener, au finalizat implementarea proiectului „Dezvoltarea si valorificarea competentelor profesionale ale resurselor umane din mediul rural”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeste in oameni”. Acesta a fost desfasurat in perioada 01.05.2012 – 30.04.2014. În acest sens, pe data de 24 aprilie, a fost organizata conferinta de incheiere a proiectului, la care au participat Danut Cotes, presedintele Asociatiei Tinerilor pentru Excelenta, Adriana Cotes, managerul proiectului, Nicoleta Boldea, director coordonator al Centrului de Instruire in Informatica al GMB Computers SRL, formatori, reprezentanti ai autoritatilor locale din cinci comune constantene (Agigea, 23 August, Cumpana, Costinesti si Tuzla), dar si beneficiari ai proiectului. Grupul tinta al proiectului a fost reprezentat de persoanele inactive, de cele ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural si de angajati din mediul rural din comunele Agigea, 23 August, Cumpana, Costinesti si Tuzla. Valoarea elegibila a proiectului fost de 1.419.727 lei, din care 1.195.711 reprezinta cofinantare din Fondul Social European, 195.621,34 lei – cofinatarea din bugetul national, iar 28.394,54 lei – contributia beneficiarului. „Obiectivul general al proiectului a constat in facilitarea accesului la ocupare in activitati non-agricole al persoanelor inactive si al persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta, precum si mentinerea unui numar cât mai mare de persoane pe piata muncii. Pe termen lung insa, proiectul va avea ca rezultate cresterea ratei de ocupare in rândul persoanelor din mediul rural, in special din rândul tinerilor si femeilor, in activitati din sectorul non-agricol, imbunatatirea conditiilor de viata si de munca ale persoanelor din mediul rural, dar si cresterea capacitatii manageriale a aplicantului”, a precizat Adriana Cotes, managerul proiectului.

asociatia_tineri_pentru_excelenta_(9)

Astfel, la data de 24 aprilie, au fost inregistrate urmatoarele rezultate: 21 de persoane au absolvit cursul „Lucrator pentru salubrizare”, 12 – cursul de „Infirmiera”, 12 – cursul de „Baies”, 13 – cursul de „Operator introducere, validare si prelucrare date”, 25 – cursul de „Vânzator”, 12 – cursul de „Limba engleza”, 16 – cursul de „Competente antreprenoriale”, 12 – cursul de „Instalator tehnico-sanitar si de gaze”. Alte 230 de persoane au beneficiat de consiliere, iar 267 de informare si constientizare. Nu in ultimul rând, cinci persoane din grupul tinta si-au deschis propria afacere. Dupa absolvirea cursurilor, 18 persoane s-au angajat deja in câmpul muncii. „Am reusit sa ma angajez ca instalator la Paris. Am fost la intreviu si am dat o proba. A trebuit sa fac ceea ce am invatat la curs si am reusit”, ne-a dezvaluit unul dintre beneficiarii programului.

asociatia_tineri_pentru_excelenta_(2)

„Pentru perioada imediat urmatoare, membrii grupului tinta din cele cinci comune vor putea participa la programele de formare profesionala autorizate de catre beneficiar sau partener, beneficiind de facilitati la plata. De asemenea, materialele informative realizate in cadrul proiectului vor fi puse, gratuit, la dispozitia membrilor grupului tinta din comunele Agigea, 23 August, Cumpana, Costinesti si Tuzla.
„În proiectul derulat in parteneriat cu Asociatia Tinerilor pentru Excelenta, SC GMB Computers SRL a instruit si certificat 50 de persoane inactive sau ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural. Cursurile pe care le-am oferit noi au vizat trei noi programe de formare profesionala si anume: Operator introducere, prelucrare si calidare date – desfasurat in comuna Costinesti, Limba engleza – desfasurat in Agigea si Vânzator – desfasurat in comuna Cumpana. Proiectul a inclus si activitati care vor asigura continuarea, valorificarea si abordarea integrata a rezultatelor si dupa finalizarea lui, astfel incât pozitia de furnizor de formare profesionala a noastra se va consolida prin imbunatatirea serviciilor, diversificarea ofertei educationale si extinderea relatiilor cu angajatorii”, a declarat Nicoleta Boldea, director coordonator al Centrului de Instruire in Informatica al GMB Computers SRL.

 Posted 25 April 2014 by Florin State in category "ANC", "Cursuri", "Proiecte